Alle produkter er underlagt de krav der kan være til Deres brug, og de oplysninger vi medgives inden en produktionsstart.

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af forkert rådgivning og brug.
Ved hver opgaves start vil vi gøre vort bedste for at finde det optimale produkt til den enkelte situation,
men da der er mange variabler, er det afgørende for en succesfuld levering, at De medvirker i denne proces.
Produkterne kan variere fra produktion til produktion, og vi står derfor til rådighed med råd og vejledning i enhver fase.
Hvis kravene til en tapekvalitet er ukendt
kan vi lave et forslag der bygger på Deres faktuelle krav.

• Bredde og længde af tapen.
• Mængde. Der bør ikke bestille flere ruller end der kan forbruges inden for en rimelig tid, idet en holdbarhed på 3 - 6 måneder på visse produkter må iagttages.
• Mindstemængden for produktioner med tryk er et karton der indeholdes af 36 ruller.
• Der findes og produceres mange forskellige tapekvaliteter.

Inden De beslutter Dem for en given produktion, bør følgende overvejes:
• Vægten af den færdigpakkede emballage.
• Størrelsen på emballagen.
• Hvilken temperatur er den normale arbejdstemperatur.
• Skal tapen anvendes på hånd- eller maskineruller.
• Må tapen være støjende.
• Foretrækkes en "let" eller en "tung" afvikling af tapen.
Anpartsselskaberne
Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens - Telefon +45 64713608* - Telefax +45 64713684 - www.pakketape.dk - info@pakketape.dk